Gondola použité podle varianta

Hledáte zvláště karosérii z gondola?
Získejte přístup k seznamům inzerátů naGondola použité : pojízdná plošina, zvedací plošina, gondola na nosiči, pásová plošina, kráčející gondola...

Můžete přímo zobrazit i podrobnosti varianta : Střihací plošina, kloubová, teleskopický, Vertikální stožár.

Počet gondola k dispozici je uveden v závorkách.