Hlavní nabídka
Můj prostor
Evropa-Manipulace.cz vám poskytuje rady ke klidnému nákupu a prodeji vaší použité manipulační techniky!

Rady pro kupující použitých manipulačních strojů

Porovnejte ceny podobných strojů

Pozor na příliš nízké či příliš vysoké ceny oproti strojům podobných značek a s odpovídajícím počtem hodin.

Kontaktujte prodejce

Dávejte přednost telefonickým kontaktům. Ověřte si, zda poskytnuté telefonní číslo odpovídá zemi prodejce. Vyvarujte se volání a čísla začínající 08, jedná se o čísla se zvýšenou sazbou.

Informujte se na historii

I když jsou v inzerátu uvedeny podrobné technické parametry vozidla, neváhejte se prodejce zeptat, jaké byly podmínky používání manipulační techniky.

Zkontrolujte stav techniky

Máte-li možnost, dojeďte si vyzkoušet techniku a zkontrolovat, zda nevykazuje viditelné vady (hydraulické hadice, úniky oleje, motor atd.)

Zkontrolujte papíry

Při transakci vám musí prodejce dodat faktury za servis a zprávy o pravidelných celkových kontrolách.

Podezřelý prodejce?

Náš tým systematicky ověřuje totožnost profesionálních prodejců, kteří podávají inzeráty na Evropa-Manipulace.cz. Pokud máte přesto pochybnosti nebo se vyskytne nějaký problém s prodejcem, neváhejte nám to sdělit.